ELMO Miljögrupp

Studiecirkel om miljödiplomering. Vi träffas i Mossängens föreningshus. ELMO bjuder på kaffe och smörgås. Alla välkomna.

17 april kl. 18 Vi diskuterar biologisk mångfald. 

8 maj kl 18 Vi diskuterar energi, material och produkter

3 juli kl. 18 Vi diskuterar bevattning, vatten och avlopp

Studiecirkel - biodlarkurs. Vi träffas i Mossängens föreningshus. Studiecirkeln startade i höstas och 13 kolonister deltager i kursen. Under april och maj träffas vi ytterligare sex gånger och i juni kommer vi att sätta ut bikupor i inhägnaden i gång 1 invid dammen. 

Under våren omarbetar vi ELMO miljöenkät till våra medlemmar för att få en status nuläget. Årets blankett kommer att kunna fyllas i digitalt och man svarar anonymt. 

Den 18 juni kl. 13 besöker Cajza Eriksson från Länsstyrelsen och föreläser om invasiva växter. Dessvärre finns det invasiva växter på vårt område och vi kommer den 27 augusti  att ha insamling av invasiva växter i container. Växterna måste vara väl inpackade vid borttransport för att undvika att de sprider sig. 

Medlemmarna har gemensamt på årsmöte beslutat att verka för att bli miljödiplomerade av Koloniträdgårdsförbundet. Förhoppningsvis når vi grundnivån och får vårt första diplom i slutet av sommaren.

Mossängen och Elinelund har beviljats 11 000 kr i bidrag för studier och utvecklingsarbete inom Miljöområdet. Alla aktiviteter hålls vid festplatsen om inget annat anges. Vid regn smyger vi in i Elinelunds föreningshus. Lägg ett mail till info@mossangens.se om du vill bli inbjuden till vår miljögrupp.

Miljödiplomering

Att aktivt arbeta för och värna om en bra miljö är en viktig del i koloni­rörelsens verksamhet.

Miljö­­diplomer­ingen är en metod och en pedagogisk vägledning för miljöarbetet i föreningen. Under processen utvecklar medlemmarna sina kunskaper och stärker samarbetet inom föreningen och med andra koloniträdgårdsföreningar.

Koloni­trädgårds­föreningar kan vara föredömen i miljöarbetet i sina kommuner och stadsdelar, med sina engagerade och kunniga medlemmar och en verksamhet som är hållbar och positiv för miljön. Miljödiplomeringen kan på så vis främja den enskilda föreningens relationer med omgivande samhälle.

Miljödiplomet visar att ni:

  • utnyttjar resurser effektivt och minimerar användningen av ändliga resurser
  • motverkar spridningen av miljöskadliga ämnen
  • värnar om naturens mångfald och kretslopp
  • tar ansvar för kommande generationers odlare