Rotavdrag

Kolonist som har ett bostadsarrende (kolonilott med stuga avsedd för övernattning under perioden 15 april-31 oktober) har rätt till ROT-avdrag. Följande dokumentation ska tillställas skattemyndigheten:

* Intyg från koloniföreningen att stugan är avsedd för övernattning.

* Kopia på egna arrendeavtalet.

* Kopia av köpeavtalet alternativt en kopia av försäkringsbrevet.

Det räcker att lämna in dokumentationen första gången som ROT-avdrag begärs. Skatteverket sparar handlingarna.

Vill ni ha intyg för rutavdrag så maila info@mossangens.se