Sälja eller köpa stuga

Sälja och köpa kolonistuga

Arrendeöverlåtelser samt övriga frågor kring försäljning av kolonistugor: kontakta: Lars Lindberg Telefon: 0708 834149
E-mail: adv21574@gmail.com

Föreningen gör en okulär besikting av tomt och stuga så allt stämmer med de uppgifter föreningen har, ritningar mm. OBS! Om tomtritningar inte stämmer med byggnader som finns på tomten (ex. "byggt utan tillstånd"), skall kolonist göra rättelse. Ny ägare övertar tidigare ägares åtagande.

Föreningen ska godkänna de nya ägarna som medlemmar i föreningen innan överlåtelsekontrakt är giltigt mellan säljare och köpare.

Om köparen anses lämplig som medlem bokar säljaren en tid hos föreningen för arrendeöverlåtelse. Köparen måste vara skriven i Malmö Kommun

Överlåtelse och administrationsavgift är 2 000 kr (Administration och besiktningsavgift). Avgiften betalas av säljaren kontant eller med swish vid överlåtelsetillfället.