Sopor och trädgårdsavfall

Restavfall

Restavfall kastas i de stora delvis nedgrävda storsäckstunnorna (molocerna) som står utplacerade på området längs Elinelundsvägen. Varje kolonist har fått kvittera ut en nyckel till den specifika tunna som soporna ska kastas i. Restavfall betalas per ton av oss alla via räkningen du får av föreningen.

Källsortering av metall, glas, papp, tidningar mm

Återvinningsstation finns intill Mossagården. Sortera så mycket avfall som är möjligt för att spara miljön och minska föreningens kostnad för restavfall. Vid återvinningsstationen finns anslag med telefonnummer dit man kan ringa om området ser stökigt ut. 

Matavfall

Vid restavfallstunnorna (molocorna) står de bruna tunnor du slänger matavfall i. Matavfallspåsar finns i sandlådan vid ladan intill dansbanan. Om du har problem med fuktig påse så använd 2 påsar åt gången, aldrig plastpåsar. 

Dina gamla räkskal, brödkanter, frukt-skruttar och urkramade apelsinskal gör hela Elinelunds och Mossängens Koloniområde samt miljön till Vinnare.

Hundlatriner finns uppsatta längs Elinelundsvägen.

Trädgårdssopor

Abonnemang och sopkärl för trädgårdsavfall kan beställas av VA SYD. Kärlen töms onsdagar ojämna veckor. Ställ tunnan ute vid Elinelundsvägen dagen innan de tömmer och  hämta dagen efter hämtningen så slipper vi utblåsta tunnor på väg och trottoar. Under vintern vecka 48-8 är det uppehåll i hämtningen. Kolonist betalar själv abonnemanget på trädgårdstunnan.

 

 

 

Recycle Logo