WI-FI

Wifi till alla stugägare på Elinelund och Mossängen. Årsavgiften 2023 är 450 kr. Vill du också ha wifi så

Ladda ner avtal här

Områdets Wifi-system och supportavtal har träffats med leverantören EL o DATA.

Antenn skall monteras utomhus med fri sikt mot en basstation– annars stör de mottagandet för hela området – och ger totalt sämre prestanda.

Låt utrusningen vara ständigt uppkopplad dvs dra inte ur strömmen – detta stör den totala tillgängligheten och uppdateringar i utrustningen.

Antennen skall ha en stabil montering så att de inte störs av vind och väder 

Om Du har problem med Din Wifi-anslutning:

  1. 1.    Kolla att alla sladdar sitter på rätt ställe.
  2. 2.    Dra ur elsladden – vänta några minuter – sätt tillbaks.
  3. 3.    Om möjligt kolla med en granne om deras får kontakt.
  4. 4.    Kolla på El o Datas hemsidan om det finns någon känd driftstörning.
  5. 5.    Fungerar inte detta, ring El o data 040-6302250 (enl. ovan)

Om problem inte kan lösas får abonnent beställa support och om felet finns i abonnents dator eller annan utrustning som inte levererats av El o DATA eller om åverkan gjorts – betalas denna support av abonnenten direkt till El o Data.

Felanmälan om driftavbrott kan göras via telefon 040-6302250 alt e-post till support@elodata.nu dygnet runt.

Helgfria vardagar kl.08.00 – 17.00 betjänas supporttelefonen normalt manuellt – under annan tid och vid hög arbetsbelastning betjänas telefonen via telefonsvarare.

Återkopplingstid från gjord felanmälan till det att abonnent kontaktas sker i normala fall senast 8 timmar efter första kontakten med supporten. 

Alla felanmälningar kommer att loggas som underlag till kommande faktureringar.

Har Du andra frågor eller funderingar utöver driften ovan kontakta Dina kontaktpersoner i resp. styrelse enl. nedan:

Elinelund                                                   Mossängen

Peter Hansson 070-3653900                     Anders Lagerholm 070-6026970