Kurser och annat

Kurser och föreläsningar

Medlemmarna har gemensamt på årsmöte beslutat att verka för att bli miljödiplomerade av Koloniträdgårdsförbundet.

Mossängen och Elinelund har beviljats 11 000 kr i bidrag för studier och utvecklingsarbete inom Miljöområdet. 

Styrelsesuppleant Hanna Dresler är vald till föreningens studieledare 2023. 

Studiecirkel i Miljödiplomering 

Den 8 maj kl 18-21 träffas vi i Mossängens föreningshus och temat för kvällen är energi, material och produkter. ELMO bjuder på kaffe och smörgås. Alla välkomna

Den 3 juli kl 18-21 träffas vi i Mossängens föreningshus och temat för kvällen är bevattning, vatten och avlopp. ELMO bjuder på kaffe och smörgås. Alla välkomna

Studiecirkel i Biodling

Studiecirkeln startade augusti 2022 med 6 möten under hösten 2022 och 6 möten under våren 2023. Deltagarna kommer under sommaren att sätta upp bikupor i inhägnad invid gång 1. 

Föreläsningar

18 juni kl. 13 kommer Cajza Eriksson från Länsstyrelsen till festplatsen och pratar om invasiva växter. ELMO kommer preliminärt att ha insamling av invasiva växter den 27 augusti. 

Den 10 juli kl. 13 kommer området egen aborist och visar hur man beskär fruktträd, gör en ympning och förklarar hur man undviker sjuka träd. 

Dagstidningar

Tidningsutbärning sker till egen postlåda. Ring tidningsbärarna för information. Det finns ingen gemensam brevlåda och man kan inte få eftersändning av egen post till sommarstaden.