Valberedning

Valberedningens medlemmar:

Joakim Jakob

Sune Malmgren 

Emma Regnell

Gemensam mailadress: valberedning@mossangens.se

 

Nominering

§29 Nominering till förtroendeuppdrag inom föreningen skall ske genom valberedningen, nomineringar skall vara valberedningen tillhand senast 1 månad innan årsmöte.

 

Gang 2