Byggnadstillstånd och byggregler

Byggnader och markens användning regleras främst i Malmö stads områdesbestämmelser som finns att läsa under fliken "Om föreningen". Dessutom har föreningen egna ordningsföreskrifter som beslutas om på årsmöten som också finns under nämnda flik. 

Från och med den 1 januari 2020 görs all ansökan om bygglov och teknisk anmälan till Stadsbyggnadskontoret (SBK). SBK har tidigare meddelat att handläggningen kan ta upp till 10 veckor. Vilka åtgärder som är lov- eller anmälningspliktiga upplyser SBK om på tel. nr 040-34 10 00 kl. 9.30-11.30 måndag-fredag eller mail: malmostad@malmo.se

Börja alltid byggprocessen med att kontakta föreningen som i de flesta fall kan bistå med arkiverade ritningar och goda råd. Enligt föreningens ordningsföreskrifter får underhålls- och nybyggnadsprojekt med störande ljud inte utföras under perioden 15 juni-15 augusti.