Att bo på Mossängen

Föreningen är mån om miljön och vi ser gärna att alla kolonister sopsorterar, sparar på vattnet och grillar miljövänligt.

Så här grillar du miljövänligt:

  • använd miljömärkt grillkol, FSC eller Bra Miljöval
  • tänd med eltändare, tändkub eller tändpapper
  • undvik engångsgrillar
  • grilla mer vegetariskt, gärna närodlat
  • håll koll på om det råder eldningsförbud.

Fimpa på rätt ställe. Åttio procent av allt skräp i städerna är tobaksrelaterat, som fimpar, snusdosor och cigarettpaket. Fimpen innehåller både plast och farliga kemikalier som vi varken vill ha i våra hav eller rabatter.

Inom Malmö stad råder upplockningstvång efter hundar. Inom området finns flera avfallstunnor.