Vatten och avlopp, sopor mm

Vatten och avlopp

________________________________________________________________________

2024 släpps vattnet på tisdagen 2:a april.

För att undvika otrevliga vattenskador och onödiga kostnader är det av vikt att du är på plats om du har möjlighet när vattnet släpps på.

KOM IHÅG att i god tid se till att din avstängningsventil verkligen är i stängt läge och att den verkar fungera!
Om du har frågor eller funderingar kring detta– tveka inte att kontakta någon av oss i styrelsen.

_____________________________________________________________________

Vattnet stängs av i slutet av oktober.

När vi stänger för säsongen i slutet av oktober stängs vatten, avfallskärl och vinterbommar.

Viktig information inför stängningen: Låt din avstängningsventil stå öppen! Hela vattenledningssystemet ska tömmas men senare kan du stänga avstängningsventilen.

Gör gärna en extra koll av din installation – finns det läckande blandare eller toaletter? Sätt upp på listan att åtgärda om du inte gör det meddetsamma.

Det finns pengar att spara för både oss och miljön och vi sparar dessutom på vårt viktigaste LIVSMEDEL, dricksvatten!

På https://www.vasyd.se/Artiklar/Spola-ratt finns mer information.

Avloppet är vår gemensamma tillgång. Skulle ett haveri inträffa, kommer vi att behöva stänga av vattentillförseln på hela området tills det går att laga/byta havererade pumpar. Det kan ta upp till en vecka beroende på reservdelstillgång och belastning på våra entreprenörer. Ett haveri innebär därutöver onödiga kostnader och olägenheter för alla kolonister på vårt område. Blir det stopp får vi hämta vatten vid pumphuset-festplatsen. För att undvika driftsstopp måste ALLA hjälpas åt och använda vårt avlopp till vad det är avsett till. 

Avfall och sopor

Malmö kommun har en återvinningsstation nere vid Mossagården. Föreningen ser gärna att alla kolonister hjälps åt att källsortera så mycket avfall som är möjligt. På området finns restavfallstunnor (moluc) för hushållssopor. Avfallet vägs och föreningen betalar per ton för avfallet.

Tunnor för matavfall finns uppställda längs Elinelundsvägen. Nya avfallspåsar finns att hämta i sandlådan intill Mossagårdens lada. Använd aldrig plastpåsar till matavfall utan ta dubbla avfallspåsar istället.

Trädgårdsavfall 

2023. Den 21 maj och den 17 sept mellan kl. 10-16 erbjuds Mossängens kolonister att lämna trädgårdsavfall i inhägnad intill gång 1. Endast trädgårdsavfall får lämnas, ej sten, grästovor med jord eller invasiva växter. Invasiva växter lämnas väl förpackade i plast som brännbart avfall på återvinningsstationen eller i små mångder med restavfallet. 

Kärl för trädgårdsavfall kan beställas av VASYD. Tunnorna töms tisdagar udda veckor med start vecka 9. Sista tömningen för 2023 blir tisdag vecka 49. Kolonist betalar själv abonnemang på trädgårdsavfalls kärl.