Trygghetsgruppen går varje dag under vinterhalvåret

Trygghetsgruppen för Elinelund & Mossängens sommarstad

Trygghetsgruppens arbetsinsats bidrar till att skapa ett tryggare gemensamt område under vintern (grannsamverkan).Varje grupp går en eller två gånger i månaden och varje grupp består av fyra personer. Man tittar till varje stuga i området samt våra föreningshus och festplats, ser att allt är OK. Trygghetsgruppen meddelar även om lampor inom området slutat att fungera.

Det utgår en kostnadsersättning till varje grupp. Är ni intresserade av att delta i vaktstyrkan så ring ansvarig Lars Lindberg tel.nr. 0708 834149 

Upptäcker ni pågående brott i området: RING 112 ingrip inte handgripligen!   

Tips!      

Är ni på området vintertid, titta gärna till era grannars kolonier på väg till er egen.

Skydda er bättre genom att ta hem elektronik och alkohol samt finare verktyg, detta är stöldbegärligt.

Lås er grind med vajer eller kedja, det förhindrar inte objudna gäster men det försvårar åtkomligheten.

Upptäcker ni händelser där koloniägaren bör kontaktas, inbrott & skadegörelse, så ringer ni  Ordföranden Mossängen Ronny Gullstrand tel 0702 175212 eller Elinelund Peter Hultberg tel 073 3653900. 

Har ni själva varit utsatt för brott? Ring och anmäl detta till polisen på telefon 114 14.

Väl mött Lars Lindberg