En blomstrande koloniförening i sydvästra Malmö.

Wifi

Wifi

Områdets Wifi-system och supportavtal har träffats med leverantören EL o DATA.

Det finns möjlighet till wifi för alla stugägare på Elinelund och Mossängen. Årsavgiften 2024 är 500 kr. Har du inte redan men vill ha wifi så Ladda ner avtal här

Antenn skall monteras utomhus med fri sikt mot en basstation– annars stör de mottagandet för hela området – och ger totalt sämre prestanda. Antennen skall ha en stabil montering så att de inte störs av vind och väder. På sidan Kartor (länk) finns karta med basstationerna utmärkta.

Låt utrusningen vara ständigt uppkopplad dvs dra inte ur strömmen – detta stör den totala tillgängligheten och uppdateringar i utrustningen.

Om du har problem med din Wifi-anslutning:

  1. Kolla att alla sladdar sitter på rätt ställe.
  2. Dra ur elsladden – vänta några minuter – sätt tillbaks.
  3.  Om möjligt kolla med en granne om deras får kontakt.
  4. Kolla på El o Datas hemsidan om det finns någon känd driftstörning.
  5. Fungerar inte detta, ring El o data 040-6302250

Om problem inte kan lösas får abonnent beställa support och om felet finns i abonnents dator eller annan utrustning som inte levererats av EL o DATA, eller om åverkan gjorts, betalas denna support av abonnenten direkt till EL o DATA.

Felanmälan om driftavbrott kan göras via telefon 040-6302250 alt e-post till support@elodata.nu dygnet runt.

Helgfria vardagar kl.08.00 – 17.00 betjänas supporttelefonen normalt manuellt – under annan tid och vid hög arbetsbelastning betjänas telefonen via telefonsvarare.

Återkopplingstid från gjord felanmälan till det att abonnent kontaktas sker i normala fall senast 8 timmar efter första kontakten med supporten. 

Alla felanmälningar kommer att loggas som underlag till kommande faktureringar.

Har du andra frågor eller funderingar utöver driften ovan kontakta föreningens kontaktperson: Anders Lagerholm 070-6026970

Mossängens Sommarstad
Box 60026
216 10 Limhamn

Kontakta oss vid frågor

info@mossangens.se