En blomstrande koloniförening i sydvästra Malmö.

Sopor & trädgårdsavfall

Sopor och trädgårdsavfall

Källsortera så mycket som möjligt! Malmö kommun har en återvinningsstation nära oss nere vid Mossagården.

På området finns restavfallstunnor (moluc) för hushållssopor. Avfallet vägs och föreningen betalar per ton för avfallet.

Tunnor för matavfall finns uppställda längs Elinelundsvägen. Nya avfallspåsar finns att hämta vid sandlådan intill Mossagårdens lada. Använd aldrig plastpåsar till matavfall utan ta eventuellt dubbla avfallspåsar i stället.

Trädgårdsavfall

Två gånger per säsong erbjuds Mossängens kolonister att lämna trädgårdsavfall i inhägnad intill gång 1. Endast trädgårdsavfall får lämnas, inte sten, grästovor med jord eller invasiva växter. För aktuella datum se Kalender (länk)
Invasiva växter lämnas väl förpackade i plast som brännbart avfall på återvinningsstationen eller i små mängder i restavfallet. 

Kärl för trädgårdsavfall kan beställas av VASYD. Tunnorna töms onsdagar ojämna veckor med start vecka 9. Sista tömningen blir tisdag vecka 49. Kolonist betalar själv abonnemang på trädgårdsavfalls kärl.

Mossängens Sommarstad
Box 60026
216 10 Limhamn

Kontakta oss vid frågor

info@mossangens.se