En blomstrande koloniförening i sydvästra Malmö.

Årlig besiktning

Besiktning av kolonilotterna

Styrelsen gör varje sommar en besiktning av kolonilotterna. Besiktningen görs utifrån det som står i föreningens ordningsföreskrifter och arrendeavtalet med kommunen Varje enskild kolonist måste följa, och hålla sig uppdaterad, om vad som gäller.

I korthet:
Malmö kommun upplåter mark för koloniträdgårdar till koloniträdgårdsföreningar med arrende. Koloniträdgårdsföreningarna arrenderar i sin tur ut enskilda lotter till sina medlemmar i andra hand.
Malmö kommun, som markägare, ställer villkor för att upplåta kommunal mark för odling inom koloniträdgårdar, ett arrendeavtal som reglerar upplåtelsen. (länk till avtalet)

Koloniföreningen har även egna ordningsföreskrifter

Mossängens Sommarstad
Box 60026
216 10 Limhamn

Kontakta oss vid frågor

info@mossangens.se