En blomstrande koloniförening i sydvästra Malmö.

Områdesbestämmelse

Vi finns mellan Kalkbrottet och Emporia

Områdesbestämmelse

Från Boverkets sida:

Kommunen får reglera användningen av mark- och vattenområden och bebyggelse i detaljplaner och områdesbestämmelser.

Hur mark- och vattenområden och bebyggelse inom kommunen ska användas, utvecklas och bevaras kan regleras
med detaljplaner eller områdesbestämmelser.

Områdesbestämmelser kan upprättas inom begränsade områden som inte har detaljplan exempelvis om kommunen vill reglera grunddragen i mark- och vattenanvändningen för att säkerställa syftet i översiktsplanen. Dessutom finns ett antal andra frågor som kan regleras genom områdesbestämmelser.

Områdesbestämmelse för Mossängen >>

Mossängens Sommarstad
216 23 Malmö

Kontakta oss vid frågor

info@mossangens.se