En blomstrande koloniförening i sydvästra Malmö.

Valberedning och revisorer

Valberedning

Joakim Jakob

Joakim Jakob

Sune Malmgren

Sune Malmgren

valberedning@mossangens.se

Revisorer

Tore Lindfors

Tore Lindfors

Dan Andersson

Dan Andersson

Caroline Elmstedt

Caroline Elmstedt

Suppleant

Lennart Gunther

Lennart Gunther

Suppleant

Mossängens Sommarstad
Box 60026
216 10 Limhamn

Kontakta oss vid frågor

info@mossangens.se