En blomstrande koloniförening i sydvästra Malmö.

Byggregler

Ta alltid kontakt med styrelsen eller Malmö kommun innan du bygger eller renoverar

Byggnader och markens användning regleras främst i Malmö stads områdesbestämmelser som finns att läsa under fliken ”Om föreningen” och byggreglerna nedan följer dessa. Dessutom har föreningen egna ordningsföreskrifter som beslutas om på årsmöten som också finns under samma flik. Koloniföreningens egna regler är i listan nedan markerade med en *

Från och med den 1 januari 2020 görs all ansökan om bygglov och teknisk anmälan till Stadsbyggnadskontoret (SBk) som också ger upplyningar om vilka åtgärder som är lov- eller anmälningspliktiga.

Observera att enligt föreningens ordningsföreskrifter får underhålls- och nybyggnadsprojekt med störande ljud inte utföras under perioden 15 juni-15 augusti.

BYGGREGLER MOSSÄNGENS SOMMARSTAD
På kolonilotten är det tillåtet att bygga följande:

Stuga
Maxmått:
– byggnadsyta 40 m2 (mäts utvändigt runt stugans panel)
– totalhöjd 4,3 m
– byggnadshöjd 2,6 m

Övrigt:
– stugan ska ha sadeltak (på Almåsa är även pulpettak tillåtna) i svart papp eller svart plåt (ej tillåtet med plåttak på Elinelund och Mossängen)

Skärmtak
Maxmått:
– takyta 15 m2 (mäts från stugans vägg)
– totalhöjd 3,0 m

Övrigt:
– skärmtaket ska vara underliggande stugans tak
– taket ska vara av svart papp, svart plåt eller av plast

Uterum i anslutning till huvudbyggnad
Maxmått:
byggnadsyta 12 m2 (mäts utvändigt runt uterumets panel/glaspartier) – totalhöjd 3,0 m

Övrigt:
– taket ska vara underliggande stugans tak
– taket ska vara av svart papp, svart plåt eller av plast
– Uterumet ska vara oisolerat och huvuddelen (minst 2/3) av de fria sidorna ska vara genomsiktliga.

Komplementbyggnader
Maxmått:
– byggnadsyta 15 m2 (mäts utvändigt runt byggnaders panel) – totalhöjd 3,0 m, byggnadshöjd 2,5 m (sadeltak)
– totalhöjd 2,5 m (pulpettak)

Vindskydd i anslutning till stuga
Maxmått:
– längd 3,6 m (kan förlängas men då är tillåten höjd max 1,2 m) – höjd 1,8 m

Staket
Maxmått:
-höjd1,2m

Övriga byggnadsbestämmelser
Alla byggnader (utom växthus) ska vara i trä och uppföras på torpargrund eller på plintar. Avstånd mellan byggnad och tomtgräns eller mellan byggnader på tomten ska vara minst 0,8 m. Byggnader får inte placeras närmare tomtgräns än 4,5 m utan grannens medgivande.

 

   

   

  Mossängens Sommarstad
  216 23 Malmö

  Kontakta oss vid frågor

  info@mossangens.se