En blomstrande koloniförening i sydvästra Malmö.

Grön förening

Vi finns mellan Kalkbrottet och Emporia

Grön förening

Mossängen är en miljödiplomerad koloniförening. Årsmötet 2021 beslöt att arbeta mot miljödiplomering 2023 blev föreningen diplomerad.

Varför miljödiplomering?
Med miljödiplomet vill föreningen vara ett ekologiskt föredöme och samtidigt uppmuntra föreningens medlemmar till aktivt miljöarbete.

De grundläggande tankarna i miljödiplomeringen är att 
– utnyttja resurser effektivt och minimera användningen av ändliga resurser
– minimera spridningen av miljöskadliga ämnen
– värna naturens mångfald och kretslopp
– skapa en god livsmiljö.

En gemensam grund
”Att vara kolonist innebär att tillhöra en ideell förening och lära känna andra trädgårds- och naturintresserade. 

Du odlar blommor, grönsaker, frukt och bär på din lott, samtidigt som du sköter om koloniområdets gemensamma ytor och byggnader tillsammans med övriga kolonister i föreningen. 

Att odla i förening innebär både ett enskilt och gemensamt ansvar.”

Citat från Koloniträdgårdsförbundet https://koloni.org/ På deras sida hittar du mycket intressant kunskap om odling, biologisk mångfald och hållbar miljö.

Föreningen är mån om miljön och alla kolonister kan bidra genom att sopsorterar, sparar på vattnet och grillar miljövänligt.

Fler lästips:
Hållbar bevattning: https://alskatradgard.se/bevattning   

Hållbar miljö: https://svensktradgard.se/tradgardsrad/

Grilla klimatsmart: https://www.bramiljoval.se/artiklar/tips-hur-du-grillar-miljosmart/

Snigelbekämpning: https://svensktradgard.se/tradgardsrad/sniglar-och-snackor/bekampning-sniglar/

Mossängens Sommarstad
Box 60026
216 10 Limhamn

Kontakta oss vid frågor

info@mossangens.se

Mossängens Sommarstad
216 23 Malmö

Kontakta oss vid frågor

info@mossangens.se