En blomstrande koloniförening i sydvästra Malmö.

GDPR

Vår GDPR – Dataskyddsförordningen

Syftet med föreningens medlemsregister är att kunna administrera kolonins verksamhet. Uppgifter som finns med är namn, adress, kontaktuppgifter, lottnummer och eventuellt annan uppgift som är viktig.

Behandlingen av personuppgifter i medlemsregistret följer gällande lagstiftning, det vill säga dataskyddsförordningen GDPR.

I denna lagstiftning anges flera viktiga rättigheter som du som medlem har nämligen att:

  • Föreningen inte samlar in fler personuppgifter än nödvändigt för verksamheten.
  • I och med överlåtelsen av kolonilott samtycker man till hanteringen av personuppgifter.
  • Föreningen har en registeransvarig.
  • Rätten att få sina uppgifter raderad innebär att uppgifterna raderas så snart man inte längre är medlem i föreningen.

Vill du kontakta oss angående dessa frågor gör du det enklast via mejl till styrelsen, info@mossangens.se

Mossängens Sommarstad
Box 60026
216 10 Limhamn

Kontakta oss vid frågor

info@mossangens.se

Mossängens Sommarstad
216 23 Malmö

Kontakta oss vid frågor

info@mossangens.se