Sommaren är här med fyra traditionsenliga festkvällar på ELMO:s festplats

Torsdag 4/7 kl 19 – 21. Anders Eldéen & Band
Torsdag 11/7 kl 19 – 21. Pedalens Pågar
Torsdag 18/7 kl 19 – 21 Quiz-kväll. ”Kollo” Ingemar och Simon Böös
Torsdag 25/7 kl 19 – 23. Danskväll med bandet Engdahls