Har du frågor till styrelsen? Mellan 7:e maj till 13:e augusti håller styrelsen öppet i föreningshuset varannan tisdag, mellan
kl 18:00 och 19:00.  (7/5, 21/5, 4/6, 18/6, 2/7, 16/7, 30/7, 13/8 och 27/8)