Senast föregående Evenemang

Loppmarknad

Festplatsen

Gemensam loppis mellan 10 och 13.

Fladdermusholkar

Festplatsen

Tillsammans montera vi fladdermusholkar.